W sprawie:
zmiany w Uchwale Nr XIX/104/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca

Data uchwały:
2016-12-16

Numer uchwały:
XLI/240/16

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.