W sprawie:
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XLII/243/16

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego