W sprawie:
zmian Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kw

Data uchwały:
2017-01-30

Numer uchwały:
XLIII/250/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy