W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2017-02-23

Numer uchwały:
XLV/262/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy