W sprawie:
wprowadzenia zmian do uchwał Gminy Miasto Łęczyca na 2017 r.

Data uchwały:
2017-02-23

Numer uchwały:
XLV/263/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu