W sprawie:
projektu zmiany uchwały XLVII/266/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data uchwały:
2017-04-06

Numer uchwały:
XLVIII/275/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łęczycy i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy