W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXI/212/13 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

Data uchwały:
2017-04-06

Numer uchwały:
XLIX/283/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego