W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkac

Data uchwały:
2017-04-26

Numer uchwały:
L/287/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy i w miejscach publicznych na terenie miasta