Data posiedzenia:
2017-04-26

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr VI/39/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 roku zmienionej uchwałą nr XXXVIII/262/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w Łęczycy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie Podstrefy Łęczyca Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Łęczyca.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XLIII/248/17 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.
5. Zamknięcie sesji.Uwagi: