W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok

Data uchwały:
2017-05-30

Numer uchwały:
LI/288/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu