W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na
lata 2016-2022


Data uchwały:
2017-07-31

Numer uchwały:
LIV/313/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia