W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie realizacji ustawy o ochronie zwierząt

Data uchwały:
2017-07-31

Numer uchwały:
LIV/316/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy