Burmistrz Miasta Łęczyca

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 na tablicy ogłoszeń został zamieszczony na okres 21 dni wykaz obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Łęczycy przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu, wymieniony w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca Nr 120.87.2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Informacje szczegółowe dotyczące nieruchomości ujętej w wykazie dostępne pod nr tel. (24) 721 03 30 lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łęczycy (pokój nr 42, II piętro).