W sprawie:
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 r.

Data uchwały:
2017-08-28

Numer uchwały:
LV/324/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu