W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodz

Data uchwały:
2023-02-02

Numer uchwały:
120.22.2023

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2023-02-02