W sprawie:
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób

Data uchwały:
2023-02-02

Numer uchwały:
120.21.2023

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2023-02-02