W sprawie:
zmiany nazw ulic

Data uchwały:
2017-08-28

Numer uchwały:
LV/318/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego