W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca

Data uchwały:
2022-10-25

Numer uchwały:
LXXI.421.2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.