W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu oferta na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji

Data uchwały:
2017-07-10

Numer uchwały:
120.112.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-07-10