W sprawie:
wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/78/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Park

Data uchwały:
2022-08-09

Numer uchwały:
LXVIII.401.2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.