W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVIII/333/2021 z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025

Data uchwały:
2022-06-29

Numer uchwały:
120.123.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-06-29