W sprawie:
w sprawie wykonania Uchwały Nr XLVIII/276/17 Rady Miasta Łęczyca z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadzczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Data uchwały:
2017-11-02

Numer uchwały:
120.172.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-11-02