W sprawie:
ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczycaw 2022 roku z zakresu promocji miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Data uchwały:
2022-06-07

Numer uchwały:
120.104.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-06-07