W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 rokyu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data uchwały:
2022-05-24

Numer uchwały:
120.96.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-05-24