W sprawie:
określenia zakresu pomocy udzielanej przez Miasto Łęczyca obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Data uchwały:
2022-05-18

Numer uchwały:
LXIV.377.2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą od dnia 24 lutego 2022r. i podlega ogłoszeniu.