W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny prac konkursowych nadesłanych w ramach zadania pn. "Eko-Łęczyca - Zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami."

Data uchwały:
2022-05-16

Numer uchwały:
120.88.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-05-16