W sprawie:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.183.2021 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wieloloklaowych w Łęczycy

Data uchwały:
2022-05-09

Numer uchwały:
120.80.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-05-09