W sprawie:
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy

Data uchwały:
2022-04-21

Numer uchwały:
120.67.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-04-21