W sprawie:
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczyca wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.

Data uchwały:
2022-03-28

Numer uchwały:
120.54.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-03-28