W sprawie:
zmiany uchwały nr XXXVIII/225/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2017-09-26

Numer uchwały:
LVI/336/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego