W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 120.29.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargów i rokowań na najem niewyodrebnionych lokali uzytkowych i garaży, stanowiących własność Miasta Łęczyc

Data uchwały:
2022-03-07

Numer uchwały:
120.47.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-03-07