W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin

Data uchwały:
2022-02-21

Numer uchwały:
120.40.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-02-21