W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Data uchwały:
2022-02-21

Numer uchwały:
120.39.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-02-21