W sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Łęczyca przeznaczonych do zbycia.

Data uchwały:
2022-02-14

Numer uchwały:
120.36.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-02-14