W sprawie:
w sprawie powoałania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie oefrt na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data uchwały:
2022-01-18

Numer uchwały:
120.15.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-01-18