W sprawie:
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.

Data uchwały:
2022-01-13

Numer uchwały:
LIX.335.2022

Podjęta przez:
Radę Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia