W sprawie:
uchwalenia budżetu Miasta Łęczyca na rok 2022.

Data uchwały:
2021-12-22

Numer uchwały:
LVIII.334.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego.