Zamawiający:
MIASTO ŁĘCZYCA

Tytuł przetargu:
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy".


CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
04.01.2022r. do 31.12.2022r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2021-12-20 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2021-12-20 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące