W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łeczyca na 2021r.

Data uchwały:
2021-11-25

Numer uchwały:
LVI.326.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dz. Urz. Woj. Łódzkiego