W sprawie:
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych

Data uchwały:
2021-11-15

Numer uchwały:
LV.312.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, 15.11.2021