W sprawie:
utworzenia placówki wsparcia dziennego w Mieście Łęczyca

Data uchwały:
2021-10-27

Numer uchwały:
LIII.300.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego