Numer sprawy:
OK.152.3.2021

Data założenia:
2021-09-02

Temat:
Petycja z dnia 30.07.2021 r. w sprawie segregacji i dyskryminacji medycznej mieszkańców Łęczycy.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: