W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz częściowego zwolnienia z opłat w żłobku prowadzonym przez Miasto Łęczyca

Data uchwały:
2021-05-26

Numer uchwały:
XLVII.262.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Województwa Łódzkiego