INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

główny księgowy została wybrana Pani Wiesława Masica zamieszkała w Łęczycy.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

        Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się dobrą znajomością wymaganych przepisów oraz wiedzą zawodową z zakresu księgowości budżetowej. Posiada odpowiednie wykształcenie i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Kandydatka ma odpowiednie predyspozycje, doświadczenie oraz wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

           

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

Ryszard Ziarkowski

 

 

Łęczyca, 18.03.2021 r.