W sprawie:
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w ośmioletnią Szkołę Podsawową nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty

Data uchwały:
2017-10-24

Numer uchwały:
LVII.352.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia