Zamawiający:
MIASTO ŁĘCZYCA

Tytuł przetargu:
Zapytanie cenowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy wraz z odwodnieniem.


CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
1,5 roku od dnia zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2021-03-19 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2021-03-19 godz: 11:05

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące