Data posiedzenia:
2021-02-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Łęczycy oraz nadania mu statutu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. Zamknięcie sesji.


Uwagi: