W sprawie:
rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczycawzakresie dotyczącym realizacji przez Miasto Łęczyca projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104162 wraz z odwodnieniem -ul.Górnicza w Łęczycy

Data uchwały:
2021-02-02

Numer uchwały:
XLIII.245.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia