W sprawie:
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021

Data uchwały:
2021-02-02

Numer uchwały:
XLIII.243.2021

Podjęta przez:
radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia