W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 r.

Data uchwały:
2017-10-24

Numer uchwały:
LVII.357.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu